Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej Wydawnictwa Terapis

Wstęp

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://wydawnictwo.terapis.pl/ prowadzony jest przez Terapis Wspomaganie Rozwoju Dziecka, działalność gospodarczą prowadzoną przez Sandrę Krajczy, ul. Okonecka 28, 60-192 Poznań, NIP: 7772648331, REGON: 360147158.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę umowy sprzedaży i reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego.
 3. Wszystkie postanowienia Regulaminu spełniają wymogi prawne i formalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Definicje

 1. Klient – osoba dokonująca zakupów w Sklepie internetowym.
 2. Sprzedawca – Terapis Wspomaganie Rozwoju Dziecka, prowadzący Sklep internetowy.
 3. Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna lub prawna, wykonująca działalność gospodarczą.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem wydawnictwo.terapis.pl.
 6. Umowa sprzedaży – umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, dotycząca zakupu Produktu.
 7. Produkt – przedmiot/usługa dostępna w Sklepie internetowym, będący przedmiotem Umowy sprzedaży.
 8. Produkt cyfrowy – treść cyfrowa niezapisana na nośniku materialnym, przeznaczona do pobrania i odtworzenia na urządzeniu końcowym Klienta.

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca świadczy usługi na rzecz Klienta zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu oraz przepisów prawa.
 3. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, zgodnie z polskim prawem.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie internetowym.
 7. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. Klient ma możliwość usunięcia Konta w każdej chwili, wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.

Zamówienie, umowa sprzedaży i dostawa Produktu

 1. Klient może złożyć zamówienie na Produkty dostępne w Sklepie internetowym za pomocą Formularza zamówienia.
 2. Po dokonaniu wyboru Produktów i wypełnieniu Formularza zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia od Sprzedawcy.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 4. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu pełnej płatności za zakupiony Produkt.
 5. Dostawa Produktów fizycznych odbywa się za pośrednictwem kuriera lub paczkomatów. Koszt dostawy jest widoczny w koszyku podczas składania zamówienia.
 6. Dostawa Produktów cyfrowych odbywa się drogą elektroniczną. Po zaksięgowaniu płatności, Klient otrzymuje e-mail z informacją o dostępności Produktu do pobrania na koncie w Sklepie.

Licencja

 1. Treści zawarte na stronie internetowej a także sprzedawane jako Produkty mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Nabywając produkty klient nabywa licencję na korzystanie z Produktów, również w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, ale nie otrzymuje praw autorskich ani prawa do przekazywania lub udostępniania tych materiałów osobom trzecim, za wyjątkiem udostępniania części materiałów w ramach prowadzonych przez siebie zajęć, wskazanych każdorazowo w instrukcji.
 3. Dalsze kopiowanie i rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach udzielonej licencji, stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Płatność

 1. Sprzedawca umożliwia płatność za pomocą systemu PayU lub przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po otrzymaniu informacji o poprawnej płatności.
 4. Dokument zakupu (paragon lub faktura VAT) jest dostarczany Klientowi elektronicznie na podany adres e-mail lub w formie wydrukowanej w przesyłce. Faktura VAT wystawiana jest na polecenie kupującego w momencie składania zamówienia. Jeżeli kupujący nie złoży takiego polecenia, sprzedaż będzie udokumentowana paragonem.

Reklamacje i gwarancja

 1. Klient ma prawo do reklamacji zakupionego towaru zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na adres Sprzedawcy, podając zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia oraz żądanie Klienta.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Prawo do odstąpienia

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu objęcia Produktu w posiadanie.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać do Sprzedawcy drogą elektroniczną lub pocztową.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi wszystkie koszty zwrotu towaru.
 4. Sprzedawca zwraca Klientowi otrzymane płatności w terminie 14 dni od otrzymania zwróconego produktu.
 5. W przypadku gdy po odstąpieniu od umowy nastąpi zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, Sprzedający ma prawo do zmniejszenia kwoty zwrotu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku zamówienia treści cyfrowych, jeśli Klient otrzymał link do pobrania Produktu.

Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Klienta ani za niezgodne z Regulaminem korzystanie ze Sklepu internetowego. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie internetowym ze względu na konserwację lub rozbudowę techniczną.
 3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego nie ma prawa do rozpowszechniania Produktów bez zgody Sprzedawcy.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu, o czym powiadomi Klientów na stronie Sklepu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawieranymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Klient może skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów za pośrednictwem platformy ODR dostępnej na stronie Komisji Europejskiej lub innych sposobów polubownego rozpatrywania sporów uzgodnionych ze Sprzedawcą.
 4. Spory wynikłe ze świadczenia usług na podstawie Regulaminu podlegają sądowi powszechnemu według przepisów prawa polskiego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r.

Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl